• Wateroverlast Kollum

Vanwege de hoge waterstand in de Friese boezem mocht molen Tochmaland even niet malen. Op de eerste dag dat het risico op wateroverlast weer voorbij was, zaterdag 7 januari, ging molenaar Piet Korse aan de slag om polder Tochmaland weer droog te malen. Behalve een inspecteur van Wetterskip Fryslân kwam ook de Dockumer Courant op bezoek: http://bit.ly/AnvigB