Bestuur & Beleid

De stichting heeft als doel het in stand houden en beschermen van (bouwkundige) monumenten, beeldbepalende panden, waardevolle landschappelijke elementen en archeologische monumenten in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. het onderhouden en restaureren van verworven bouwkundige monumenten, in combinatie met hun omgeving;
 2. het streven naar behoud van overige monumenten en van beeldbepalende panden, in combinatie met hun omgeving;
 3. het streven naar behoud van waardevolle landschappelijke elementen;
 4. het streven naar behoud van archeologische monumenten;
 5. waar mogelijk en wenselijk het uitbreiden van het monumentenbezit van de stichting;
 6. het stimuleren van andere instanties en partijen monumenten en beeldbepalende panden te onderhouden en restaureren;
 7. het verwerven van financiële middelen ten behoeve van het uitvoeren van de doelstelling;
 8. het bevorderen van de belangstelling voor objecten van historische, bouwkundige, landschappelijke of archeologische waarde in de ruimste zin;
 9. het bevorderen van een actieve controle door de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland op instandhouding van beschermde landschappelijke en archeologische monumenten;
 10. het organiseren van “public relations”-werk, dat voornamelijk is gericht op monumenten in het bezit van de stichting;
 11. het eens in de vier jaar uitreiken van de Regnerus Steensma prijs voor het monument of beeldbepalend pand in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland dat volgens een deskundige jury hiervoor in aanmerking komt.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland wordt gevormd door

Jacqueline Brauwers (voorzitter) telefoon: 06 51 242 710

Rudi Arends (secretaris)

Rik Schaafstal (penningmeester)

Oebele Vries

Jolanda Veening

Frâns Boersma

Boukje Gansevoort

Het jaarverslag ’21 vindt u hier: STERK fin jaarverslag 2021