Burum, Nederlands Hervormde Kerk

De huidige hervormde kerk van Burum werd gebouwd in 1784 op de plek van een laat middeleeuwse voorganger. In de toren bevindt zich een klokkestoel met een door Steen en Borchardt gegoten klok uit 1756. Op de wijzerplaat van het uurwerk staat anno 1877, maar het is van latere datum. Op het uurwerk staat namelijk: Nederlandsche Fabriek van Torenuurwerken B.E. Ijsbouts te Asten. No. 477. Anno 1913.
Op de klok staat het volgende te lezen:

Op preektijd yder een te trekken,
Na Gods huis yder op te wekken,
Ter tijd van brand en watersnood.
En land-en arbeids-man om brood,
In ’t zes daags werken an te zetten.
En schoft en rust tijd na de wetten
Van ’t oud gebruik te houden vrij
En stemgerechtigde op een rij,
Ter stemming in de kerk te lokken
Door klipping neffens andere klokken.
En onder t gaan van gansche drommen
Na ’t graf vol stank wel hard te brommen.
Is mijn post. Dann mijn klank was dood.
Door scheuring men mij weder omgoot.

In 1943 is de klok door de bezetters uit de toren gehaald voor oorlogsdoeleinden. Gelukkig staat hij in 1946 nog in opslag in Harlingen en is hij terug gehaald naar Burum.
In de kerk bevinden zich een 18e-eeuwse preekstoel met gesneden kariatiden, getordeerde ionische zuilen en een doophek uit 1630, een negental 17e- en 18e-eeuwse herenbanken, een aantal deels 17e-eeuwse grafzerken, een drietal 18e-eeuwse koperen kronen en een orgel van Petrus van Oeckelen uit 1876. De gereformeerde kerk uit rond 1895 is een eenvoudige zaalkerk. De gereformeerde gemeente van het dorp is echter ouder; deze werd in 1835 persoonlijk door Hendrik de Cock gesticht als eerste gereformeerde kerk(gemeenschap) van Nederland.

← terug