Tochmaland, Kollum

De molen Tochmaland, een van de grotere windmolens van Friesland, werd in 1893 gebouwd voor de bemaling van de 550 ha grote polder Tochmaland, die het jaar daarvoor gereed was gekomen. Het achtkant van de molen was afkomstig van een houtzaagmolen in Veendam.

Tochmaland bemaalde de polder tot 1946. In dat jaar brak de gietijzerenbovenas van de molen. Reparatie was duur, en er werd besloten in plaats daarvan over te gaan op electrische bemaling. Er werd een gemaaltje naast de molen gebouwd. Aanvankelijk zou de molen daarna worden afgebroken, maar de burgemeester was daar tegen. De gemeente verwierf in 1948 de eigendom van de molen en liet hem restaureren. Ook in 1963 en 1983 bleek dit noodzakelijk. In het begin van de 21ste eeuw werd in de molen een nieuwe elektromotor geplaatst, waarna het gemaaltje naast Tochmaland werd gesloopt.

De molen kan nog steeds de polder droogmalen, en valt soms in als de electrische aandrijving in onderhoud is. Wanneer de molen draait is hij toegankelijk voor belangstellenden. Molenaars op Tochmaland zijn Piet Korse en Tineke Popma.

De site van vrijwillig molenaar Piet Korse.

← terug