Westergeest, Nederlands Hervormde Kerk

Rond 1150 werd de kerk in Westergeest gesticht vanuit de St. Bonifatiusabdij in Dokkum. In 1579 vlucht de laatste Roomskatholieke pastoor uit Westergeest, en ontstaat de Hervormde Gemeente Oudwoude-Westergeest. In de loop der tijd heeft de kerk heel wat verbouwingen ondergaan. Zo is de kerk vroeger een kruiskerk geweest, een kerk in de vorm van een kruis. In 1807 werd de kerktoren met twee roeden (komt overeen met ongeveer 8 meter) verlaagd. Het torendak krijgt nu, in plaats van de gevelspits, een zadeldak. Van de stenen die hierbij vrijkwamen, zegt men dat het huisje onderaan de toren gebouwd is.

De klok is ook een verhaal apart. In 1857 krijgt de toren weer een kerkklok. De oude zou, zo gaat de sage, in vroeger tijden door de duivel in een poel in de Dôle geworpen zijn. Mensen zouden deze klok, onder bepaalde omstandigheden, nog kunnen horen luiden. In 1943 raakt Westergeest de klok echter opnieuw kwijt. Nu zijn het de bezetters die de klok wegnemen. Pas in november 1949 is er weer een klok.

← terug