Westermolen, Kollumerpomp

De Westermolen, een grondzeiler, werd in 1845 gebouwd voor de bemaling van de polder Ooster- en Westerkruisland (300 ha.).

Oorspronkelijk had De Westermolen twee vijzels. De kleinste is inmiddels verwijderd.
Tijdens een zware storm in 1959 brak een roede, zodat de molen buiten bedrijf kwam te staan. Het waterschap wilde de molen vervolgens laten slopen, maar verkreeg daarvoor geen toestemming. Voor de aandrijving van de vijzel werd in de molen een dieselmotor geplaatst en werd tevens de koningsspil uitgenomen.

De gemeente Kollumerland c.a. kocht de molen in 1961 en liet in 1984 de molen restaureren; de dieselmotor ging eruit, de boomgaard werd gerooid en de molen kreeg een nieuw rietdek. Vanaf 1988 is hij weer maalvaardig.

De molen draait regelmatig op vrijdagmiddag, en vrijwel elke zaterdagmiddag als er voldoende wind staat. Molenaar op De Westermolen is Fred Ralten.

← terug